Mnożenie liczb sposobem pisemnym nie zawsze musi nam się kojarzyć z zeszytem i długopisem w ręku. Uczniowie 4a mieli okazję wykonywać te same działania na stronie „matematyczne Zoo” na IPadach. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania i sami kontrolowali poprawność rozwiązań.  Okazuje się, że nie na każdej lekcji matematyki potrzebny jest zeszyt i podręcznik. Warto od czasu do czasu pozwolić na utrwalanie matematycznych działań właśnie na IPadach.

P. Anita Drywa