Dziś na lekcji matematyki p. Ewa Bednarek zabrała uczniów klasy 5b na lekcję do pracowni 54. Tematem zajęć było poznanie kątów wierzchołkowych i przyległych. Uczniowie zapisali temat, poznali cele lekcji. Pani chciała jeszcze im coś wytłumaczyć, ale oni z niecierpliwością dopytywali się kiedy skorzystają z iPadów. Zatem rozdano sprzęt. Pani przekazała instrukcje stron, na których utrwalali zagadnienia.  Ku zdziwieniu uczniowie biegle operowali sprzętem i mierzyli się z zadaniami. Wspominali, że to ich najfajniejsza lekcja. Jeszcze nie raz chcą skorzystać z „dobroci” pracowni 54.