W dniu dzisiejszym odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Świątecznej. Był on podzielony na dwie kategorie: klasy 0-1 oraz 2-3. Każdy uczestnik zaprezentował wybrany przez siebie utwór w świątecznym klimacie. Nie zabrakło również artystów, którzy samodzielnie zagrali melodię na instrumentach.
W pierwszej kategorii wyłoniono następujących  laureatów:

1 miejsce: Nadia Dawidowska
2 miejsce: Łucja Hodorowicz
3 miejsce:Kornelia Woźniak
W drugiej kategorii laureatami zostali:
1 miejsce: Aleksandra Matyka
2 miejsce: Otylia Zaborowska
3 miejsce:Franciszek Reclaw
Pozostałe osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za zaangażowanie i odwagę. Życzymy dalszych sukcesów.
Dziękujemy również komisji: Pani Magdalenie Thide, Pani Beacie Mazur, Pani Grażynie Brzeskiej i Panu Adrianowi Klawikowskiemu.

Wszystkie nagrody ufundowała firma Elwoz za co również serdecznie dziękujemy.