24 listopada odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Uczniowie wzięli udział w warsztatach: Kryptonim Experyment oraz Mikroświat. Jednaz grup wzięła udział w zajęciach, w których to rozwiązywali zagadki i łamigłówkio charakterze matematycznym. Warsztaty były prowadzone metodą escape room. Druga grupa poznawała różne sposoby obserwacji zjawisk przyrodniczych. Uczniowie przeprowadzali obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i trwałych, samodzielnie przygotowywali własny materiał do obserwacji pod mikroskopem. Na koniec uczniowie zwiedzali wystawy w Experymencie. Miejmy nadzieję, że udało się w uczniach wzbudzić pasję i fascynację nauką.

Iwona Grucza, Irena Gruba