W październiku uczniowie z klas 2c i 2d pojechali na wycieczkę do Loopy’s World – Rodzinnego Centrum Rozrywki w Gdańsku. Był to czas wspaniałej zabawy i rozgrywek sportowych podczas mini olimpiady. Dzieci miały okazję do podejmowania samodzielnych decyzji oraz zacieśnienia więzi z rówieśnikami.

Małgorzata Labuda

Karina Wenta