1. Serdecznie zachęcamy do udziału w AKCJI CHARYTATYWNEJ „DUŻO SERCA NA DZIEŃ KUNDELKA”.

REGULAMIN ZBIÓRKI KARMY I DARÓW RZECZOWYCH

Dla Fundacji „Animalsi” – Schroniska dla Zwierząt w Kościerzynie

I. Organizator zbiórki:

Organizatorem i koordynatorem zbiórki jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Ceynowy w Sierakowicach. Szkolnymi koordynatorami akcji są: Magdalena Deik, Ewa Kasperek,

Anna Jażdżewska, Klaudia Dworak.

II.Cel zbiórki:

Celem zbiórki jest wsparcie funkcjonowania Fundacji „Animalsi” Schroniska dla Zwierząt w Kościerzynie oraz zgromadzenie jak największej ilości karmy dla zwierząt oraz innych

darów rzeczowych niezbędnych do polepszenia warunków bytowych zwierząt przebywających

w tymże schronisku. Zbiórka oprócz pomocy doraźnej dla zwierząt ma zwiększyć wrażliwość

społeczności szkolnej na ich los .

III. Czas trwania i miejsce zbiórki:

1. Zbiórka karmy i darów rzeczowych dla schroniska będzie trwała od 24 października 2022 r.

do 28 października 2022 r.

2. Dary należy składać w skrzyni znajdującej się przy portierni w SP1.

Klasy 8 – dary składają u p. Ewy Kasperek – za udział w akcji 8 klasy otrzymują dodatnie punkty z zachowania.

IV. Zasady i przebieg akcji :

1. Celem zbiórki jest zebranie datków materialnych dla zwierząt w postaci: karma mokra i sucha, koce, podkłady higieniczne, zabawki.

2. W zbiórce mogą uczestniczyć wszystkie dzieci uczęszczające do SP1, tj. oddziały przedszkolne, grupy 0, klasy 1- 8.

3. W/w datki powinny być zdatne do użytku, nie mogą być zniszczone ani posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

4. Zbiórka prowadzona będzie w formie zbiórki rzeczowej.

5. Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Fundacji „Animalsi” – Schroniska dla zwierząt w Kościerzynie.

6. Zbiórkę prowadzić będą koordynatorki akcji: Anna Jażdżewska, Klaudia Dworak, Ewa Kasperek, Magdalena Deik.

7. Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2017 roku, poz. 1223 ze zm.).

8. W przygotowaniu akcji mogą wziąć udział wolontariusze z klas 8, którzy za swoje działania zostaną nagrodzeni punktami dodatnimi.

V. Postanowienia końcowe :

1. Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez

uczestnika regulaminu w całości.

2. Zbiórka jest akcją charytatywną.