W piątek 23 września 2022r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej Jedynkowej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanym formularzu.

Po podliczeniu głosów przez komisję wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący: