27 kwietnia 2022 roku po raz trzeci w naszej szkole zabrzmiały szanty i piosenki żeglarskie, ponieważ w tym dniu odbył się  III Festiwal Piosenki Żeglarskiej KEJA. Wzięło w nim udział 19 uczestników, których poziom artystyczny był bardzo wysoki.   

Jury dokonało oceny występów uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację, ogólny wyraz artystyczny i postanowiło przyznać:  

I miejsce zespół MORSCY PIRACI z klasy 2c,
 w składzie: Aleksandra Matyka, Elżbieta Lejk, Alicja Paprota i Emilian Paprota z grupy 04.
II miejsce Franciszek Reclaw z klasy 1c.
III miejsce Julia Hinc z klasy 7c
 

Dziękujemy wszystkim młodym śpiewakom za ich zaangażowanie i muzykalność.  

Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych !!!