Przed nami liczne święta i uroczystości, a wśród nich: 

1 maja – Święto Pracy 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

Uczniowie z 1a i 3b przez cały tydzień realizowali tematykę patriotyczną związaną ze świętami majowymi. W trakcie zajęć zastanawiali się nad pytaniem, co dla nich oznacza bycie patriotą. Wskazywali różne możliwości okazywania patriotycznej postawy m.in. wywieszanie flagi narodowej podczas ważnych uroczystości państwowych, śpiewanie hymnu państwowego, udział w apelach szkolnych, … .  

Na lekcjach rozmawiali o symbolach narodowych i wykonali piękne biało- czerwone flagi oraz kotyliony. Zaśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego, nauczyli się piosenki o fladze oraz fragmentu pieśni “Witaj majowa jutrzenko”, a także poznali legendę o powstaniu państwa Polskiego. Na zajęciach komputerowych przygotowali prezentację z animacją w programie PowerPoint pt. “Polska moja Ojczyzna”.  

Maria Drężek, Janina Subkowska