W ramach projektów uczniowskich z Wiedzy o społeczeństwie ósmoklasiści przez ponad 3 tygodnie zbierali informacje na temat samorządu terytorialnego –  gminy, powiatu i województwa, w którym mieszkają. Ideą było to, by każdy poprzez poszukiwanie poznał lepiej środowisko lokalne – strukturę władz, osoby pełniące funkcje publiczne, atrakcje turystyczne, przyrodnicze i inne ciekawe informacje.

Wśród niespełna setki przygotowanych własnoręcznie prac niektóre naprawdę robią ogromne wrażenie. Sposób, w jaki młodzież przedstawiła efekty swoich poszukiwań budzi szacunek. Kreatywność, staranność i samodzielność zasługują na docenienie. Niektórzy nawet odwiedzali siedziby władz samorządowych, rozmawiali z ich przedstawicielami, pozyskując informacje.

Nie sposób pokazać tu wszystkich prac, ale załączone zdjęcia dobrze je obrazują. Wśród natłoku prezentacji z „pałer-pojnta” i innych elektronicznych gadżetów, warto czasem wrócić do ołówka, notatek i nożyczek – w zupełnie starym, dobrym stylu.

Prezentując wybrane prace chciałbym docenić pracowitość, pomysłowość i zaangażowanie ósmoklasistów z SP1. Dobra robota.