W sp1 w Sierakowicach odbyło się przedstawienie profilaktyczne współorganizowane przez urząd Gminy Sierakowice oraz UKS Florek działający przy SP1 w Sierakowicach.

Spektakl nosił tytuł: „Jak pokonać Smoka” to współczesne spojrzenie na znaną wszystkim legendę o Smoku Wawelskim w starym Krakowie. Spektakl zawierał wartości wychowawczo-profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych (zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw, szkodliwy wpływ alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka), edukacja zdrowotna (kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, asertywne sposoby odmawiania), kształtowanie postaw społecznych (wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów).

Magda Thiede