22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, która jest niezbędna do utrzymania życia. Przy okazji w/w dnia zaprosiliśmy na lekcję panią Magdę, która podczas warsztatów ekologicznych opowiedziała nam o plastiku w naszym Morzu Bałtyckim, czyli nieproszonym gościu w środowisku naturalnym. 
Warsztaty miały na celu zwiększenie naszej świadomości ekologicznej.