W piątek 18 marca klasa 7b przekonała się na matematyce, że można wyjść z klasy i poćwiczyć rozwiązywanie równań w inny niż tradycyjny sposób. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, otrzymali specjalne karty zapisu kolejnych stacji. Zasada polegała na tym, aby przejść wszystkie stacje, które zostały zawieszone na holu 48-55 poprzez prawidłowe obliczenia związane z równaniami. Trudność polega na tym, że jeżeli grupa wykona zadanie błędnie wraca do stacji, przy której już była. I tu trzeba znaleźć gdzie jest błąd. Emocje były tak wielkie, że pani czasem nie mogła uspokoić niektórych grup, by nie przeszkadzały innym klasom na tym holu. 🙂 Uczniowie, którym udało się przejść 12 stacji zostali wynagrodzenie oceną, a reszta pochwałą za zaangażowanie. Tu współpraca i wspólna nauka była priorytetowa.

Podobną lekcje mieli uczniowie klasy 5c, ale na ich stacjach były działania na ułamkach dziesiętnych.

Ewa Bednarek