Minął kolejny miesiąc, a wraz z nim nasze aktywności językowe.  

W styczniu skupiliśmy się na czytaniu, analizowaniu lektur. Klasy I – III wykonały kolorowanki dla sześciolatków, które biorą udział w innowacji. Dzięki nim młodsi uczniowie mogli poznać przygody psa Lampo, zaginionych skarpetek i inne, a także kolorować do woli!!!  

W styczniu przypada Dzień Pisma Ręcznego, dlatego doskonaliliśmy swoje umiejętności grafomotoryczne pisząc w „zakręconych” liniaturach. 

Czas obostrzeń pandemicznych przyczynił się do zmiany naszych planów. W lutym wykonaliśmy zadanie, które chcieliśmy zrealizować w marcu, gdy przypada Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Napisaliśmy „międzyklasowe” opowiadania w których każdą część pisała inna klasa. Efekty naszych działań zaprezentujemy w najbliższym wydaniu szkolnej gazetki Kropka. 

Cieszymy się, że jesteście z nami i uczestniczycie w zmaganiach językowych!!!