Lekcja historii w klasie 1a i 3b poświęcona została Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, który obchodzimy 1 marca.

W ramach zajęć dzieci zgromadziły słownictwo związane z pojęciami Ojczyzna, patriota, partyzanci, ruch oporu oraz szukały odpowiedzi na pytanie: Żołnierze Niezłomni czy Wyklęci? Które z tych określeń jest prawidłowe? Uczniowie poznali i wykonali różnymi technikami plastycznymi symbol Polski Walczącej, portret “Inki” – Danuty Siedzikówny oraz przygotowali opaski na rękę i ozdoby na głowę w barwach narodowych. Nauczyły się i zaśpiewały kolejne zwrotki hymnu państwowego oraz słuchały piosenek patriotycznych.

W tym dniu wszyscy przyszli do szkoły w strojach galowych.

Był to dla nas dzień wytężonej i ciekawej pracy obfitujący w wiedzę historyczną.

To święto w naszych klasach zapamiętamy na długo.

/Nad. Maria Drężek i Janina Subkowska/