W grudniowe wieczory, gdy szybko robi się ciemno, chętniej sięgamy po różnorodne gry. Zadania związane z realizacją działań Ligi Językowej w tym miesiącu właśnie skupiły się wokół tworzenia gry językowej.  

Klasy biorące udział w innowacji wykonały wspólnie grę z językowymi pułapkami. Dzięki temu zadaniu utrwalaliśmy, doskonaliliśmy swoje umiejętności, a także integrowaliśmy się między klasami podczas wymiany i przyznawania punków. 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tych zmaganiach!!!