Pomorski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY” na krótki film o uczniowskich zainteresowaniach organizowany w ramach projektu „Jesteśmy razem!” wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Prace można składać do 31 stycznia 2022 r.

Zapraszam uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Bielang

https://www.kuratorium.gda.pl/konkurs-poznaj-moje-hobby

Filmy proszę przynosić do sali 52 do p. Kasi Leszk