Podsumowanie akcji iii …. już teraz wiemy, że wspólnie pobiliśmy rekord ostatnich lat w liczbie uczestników i zebranych odpadów! Mamy nadzieję, że certyfikaty będą pięknie przypominać o wspólnych działaniach w 2021 roku na rzecz naszych najbliższych okolic i ogólnopolskiej lekcji nieśmiecenia. Liczymy również, że hasło tegorocznej Akcji, „Myślę, więc nie śmiecę!” pozostanie z nami na dłużej i będziemy je dalej wspólnie promować w naszych codziennych ekologicznych działaniach.

/Nad. Katarzyna Leszk/