Dzięki pomysłowości nauczycielek matematyki powstał projekt edukacyjny pt. „Od projektu do budowy” zakładający rozwój zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów naszej szkoły. Zajęcia w których uczestniczą uczą nie tylko teorii obliczeniowej, ale pozwalają sprawdzić nabywaną wiedzę w praktyce. Na te zajęcia nasze matematyczki uzyskały wsparcie Fundacji MBanku.
Kolejnym krokiem jest umożliwienie uczniom przeniesienia projektowanych obiektów z kartki papieru do trójwymiarowej rzeczywistości – ich projekty mieszkań czy domów będą mogli teraz zmaterializować drukując je na nowoczesnej drukarce 3D. Jej zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Sierakowice pana Tadeusza Kobieli oraz środkom przekazanym przez Radę Szkoły (czyli z corocznych dobrowolnych składek Rodziców).
Drukarka dzisiaj została zmontowana i niebawem ruszą jej testy, po których zostanie przekazana uczniom uczęszczającym na zajęcia matematyczno-informatyczne. Efekty pracy dzieci i młodzieży będzie można za jakiś czas zobaczyć na naszej stronie internetowej oraz Fb.
Dziękujemy panu Wójtowi oraz Radzie Szkoły za wsparcie tej innowacji edukacyjnej, zaś autorkom projektu gratulujemy pomysłowości.
??