Mija kolejny miesiąc działań Ligi Językowej wśród naszych najmłodszych uczniów.  

Miesiąc październik upłynął na rozszyfrowywaniu poleceń oraz poszukiwaniu określonych liter, wyrazów… 

–  Klasy O – I skupiły się wokół poszukiwań lub pisania określonej litery. 

– Klasy II – III odszukiwały wyrazy związane z określoną częścią mowy.  

Efekty pracy uczniów możemy podziwiać na holu głównym szkoły.  

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich wychowawcom za pomoc oraz zaangażowanie w realizację powyższych aktywności. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane działania dały wszystkim sposobność utrwalania wiadomości i umiejętności językowych, a także ukazały otaczający nas „świat literek” z innej perspektywy.