Po pozytywnym zaopiniowaniu przez:

· Radę Pedagogiczną

· Radę Rodziców

· Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Ceynowy w Sierakowicach następujące dni będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

· 12 listopada 2021 r.

· 7 stycznia 2022 r.

· 2 maja 2022 r.

· 24-26 maja 2022 r.

· 17 czerwca 2022 r.

W w/w dni pracować będzie świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnić opieki dziecku, zgłoszenia zgodnie ze Statutem szkoły § 24 pkt.