Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci z klas „0” na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 23 września 2021 roku o godzinie 18:00 w stołówce szkolnej. Prosimy o wejście od strony parkingu przy ulicy Słupskiej, bocznym wejściem (na lewo od szlabanu).

Do zobaczenia.