W najbliższy czwartek zapraszamy Rodziców / Opiekunów prawnych uczniów klas 1 – 8 na spotkanie z wychowawcami.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że dwie klasy – 4B i 7B mają spotkania w poniedziałek 20 września, z uwagi na wyjazd wychowawczyń z młodzieżą na warsztaty naukowe „Zdolni z Pomorza”.
Ze względu na ważne kwestie organizacyjne, liczymy na Państwa obecność.