Uczniowie klasy 2b i 3a wybrali się na pobliską łąkę i zabawili w detektywów przyrody. Na kartach pracy dzieci zaznaczały znalezione w trawie różne elementy: owady, zwierzęta, kwiaty, rośliny, itp…. występujące na łące. Wykorzystując lupy obserwowały z bliska świat roślin i zwierząt. W czasie zajęć w plenerze uczniowie utrwalili wiedzę zdobytą na lekcjach: nazwy traw, ziół, kwiatów i owadów, które można spotkać na łąkach. Po wnikliwych obserwacjach należało wykonać ze znalezionych okazów przyrodniczych piękną kompozycję – obrazek i kartę do zielnika klasowego. 

Jak im poszło zobaczcie sami! 

/Nad. J. Subkowska, M. Drężek/