Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice i uczniowie klas ósmych – Ania Machola, Zuzanna Syldatk oraz Antoni Kobiela, którzy pisali w relacji m.in. tak:

Na pierwszym spotkaniu była prezentacja pt. „Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem”, na której było pokazane, co ta rada zdziałała np. dużo pomagała seniorom. Na drugim była tabela z problemami rynku pracy i przedsiębierczości, na której, uczestnicy pisali „+1”, przy problemach, których według nich są ważne. Kilka przykładów takich problemów  – polskie uczelnie idą na ilość, a nie na jakość,  duże bezrobocie wśród młodzieży, zbyt mała rola Samorządów Uczniowskich w życiu szkół i inne zagadnienia.
Dziękujemy naszym przedstawicielom, że znaleźli czas i ochotę we wtorkowe popołudnie i włączyli się w obrady tego gremium.