W naszej szkole odbyło się spotkanie pedagoga z młodzieżą poświęcone problematyce handlu ludźmi. Handel ludźmi jest przestępstwem i jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.  Ze względu na ograniczenia związane z pandemią udział wzięli ochotnicy z klas V, VI, VII i VIII 

Celem spotkania było omówienie charakterystyki przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnego niewolnictwa, Obecnie może ono przybierać formę pracy przymusowej, handlu organamiwykorzystania seksualnego czy szantażu. Pani pedagog podczas rozmowy, omówiła również sposoby jakimi posługują się sprawcy, wykorzystują różnego rodzaju techniki manipulacji starając się zbliżyć do potencjalnej ofiary, zdobyć jej zaufanie, otoczyć opieką i pokazać swoje przyjazne nastawienie. Sprawcy w swoim działaniu posuwają się także do szantażu, gróźb czy przemocy fizycznej wobec swoich ofiar. Wyjaśniano, że wiedza i umiejętności rozpoznawania zagrożeń mogą pomóc w umocnieniu naszego poczucia bezpieczeństwa. Współczesna forma niewolnictwa jaką stanowi handel ludźmi jest przestępstwem!!! Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/handel-ludzmi-to-przestepstwo  

Drodzy Rodzice musimy mieć świadomość, że ważnym czynnikiem ułatwiającym sprawcom kontakt z dziećmi jest Internet. Umożliwia większą anonimowość i daje dostęp do wielu dzieci, które podejmują aktywności w Internecie bez nadzoru osób dorosłych. Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych dzieci, rozmawiajmy o potencjalnych zagrożeniach. Kontrolujmy czas jaki spędza w Internecie i jakie strony odwiedzaJeżeli zauważymy, że dziecko nawiązało kontakt z kimś potencjalnie niebezpiecznym, należy to niezwłocznie zgłosić policji. 

/Nad. p. pedagog: Wioletta Szulc/