3 b zgłębia tajniki umysłu. Szukaliśmy informacji na temat mózgu – jego funkcji, możliwości i budowy. Prezentowaliśmy zdobyte informacje na forum klasy. Sprawdzaliśmy też, która półkula mózgowa jest u każdego z nas dominująca (czyli lepiej rozwinięta), okazuje się, że jesteśmy wyjątkowi. Mózgi uczniów z 3 b są w całości doskonale rozwinięte. Jesteśmy wszechstronnie uzdolnieni.

/Nad. Karina Wenta/