„Szedł Sasza suchą szosą ” – takie i jeszcze trudniejsze zdania czekały dzisiaj na Świetliczaków. 21 lutego obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące. W naszej świetlicy dzień ten obchodzony jest już kolejny raz. W tym roku dominowały przede wszystkim łamańce językowe, które dzieci poznały na podstawie prezentacji oraz wspólne zadanie przypominające i utrwalające wyrazy z trudnościami ortograficznymi „Wąż wyrazowy”. Uczniowie zastanawiali się również po co ludziom język i określali, czy język polski jest trudny czy łatwy. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

/Nad. Alicja Baran/