Dzieci z oddziałów przedszkolnych otrzymały podziękowanie od Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach za  życzliwość  oraz okazane wsparcie finansowe na rzecz dzieci z tej placówki.