W każdy czwartek grupy przedszkolne odwiedza pani z biblioteki. Dzieci mają możliwość nie tylko wysłuchania czytanej przez panią książeczki, ale również biorą udział w zabawach dydaktycznych inspirowanych usłyszanym tekstem, jak i tworzą piękne prace plastyczne. Te spotkania z książką są realizowane w taki sposób, aby były one dla uczniów przygodą, która rozwija wyobraźnię, rozbudza ciekawość literacką, wzbogaca wiedzę, ale również jest źródłem zabawy i radości.

/Nad. Paulina Dułak/