2 grudnia odbyły się Rekolekcje dla grup „0” naszej szkoły. Spotkania o „Adwentowym oczekiwaniu” poprowadził diakon Witold.

/Nad. Anita Rutkowska, Janina Mielewczyk/