Uczniowie uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego uczestniczyli w wyjeździe do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego mającego na celu przybliżenie, poznanie fauny i flory kaszubskich lasów. 

Po ścieżce edukacyjnej oprowadził nas ekspert z KPK. 

Nim wyruszyliśmy w głąb lasu przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego i właściwego poruszania się w takim miejscu. 

Poznaliśmy nazwy roślin oraz ich właściwości lecznicze. 

Pani opowiedziała nam wiele ciekawostek o napotkanych owadach i zwyczajach zwierząt, których ślady znaleźliśmy.

Zapoznaliśmy się także ze strukturą lasu, pracą leśników i rolą terenów zielonych w naszym życiu, a także współczesnymi sposobami budowania barci.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że tak blisko nas są miejsca, które warto poznać i pokazać innym! 

/Nad. B. Mazur/