Z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa, klasy 2b i 3a cały tydzień poświęciły zagadnieniom w/w tematyki.

Na zajęciach uczniowie:

  • obejrzeli film dydaktyczny;
  • rozpoznawali różne gatunki drzew;
  • poznali budowę i określali wiek drzewa;
  • wykonali prace plastyczno – techniczne;
  • szukali odpowiedzi na pytanie: Co nam dają drzewa?
  • Posadzili młode drzewka z zebranych nasion;
  • wcielali się w rolę drzewa;
  • wykonali księgę lasu.

/Nad. J. Subkowska, M. Drężek/