Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego uczniowie klasy 2 b i 3 a przypomnieli sobie i utrwalili zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię na przejściu drogowym

z sygnalizacją i bez sygnalizacji świetlnej.

Na zajęciach wykonali znaki drogowe, nauczyli się piosenki „Uliczne sygnały” i wiersza Wandy Chotomskiej „Kto zamierza przejść ulicę….”.

Każdy z nich wie, że ważną rolę odgrywają odblaski, aby być lepiej widocznym na drodze.

Wszystkie zdobyte wiadomości i umiejętności będziemy stosować w praktyce.

/Nad. M. Drężek i J. Subkowska/