Informujemy, że działając w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od 1 września 2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356, 1393, 1425 i 1484 oraz 1505)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Ceynowy w Sierakowicach zaktualizował Zarządzeniem nr 2/2020/2021 z dnia 4 września 2020 r  Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021, dodając w Rozdziale I punkt 31 o treści:

W częściach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez wszystkich uczniów klas 1-8, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Zmiana obowiązuje od 7 września.

Pełna treść Procedur dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „COVID :: Info”.