Dziś dajemy mamom wszystkie prace, które wykonali uczniowie klas 4-8 na zajęciach techniki.

/Nad. Sylwia Koszałka/