Informujemy, że otrzymane przez nas laptopy, które mają pomóc walczyć z wykluczeniem cyfrowym uczniów zostały rozdysponowane i trafiły do Rodzin. Wybraliśmy je po dogłębnej analizie sytuacji, po zasięgnięciu opinii wychowawców oraz pedagoga szkolnego. Sprzęt pochodzi  z ministerialnego programu „Zdalna szkoła”.

Mamy nadzieję, że komputery będą dobrze służyć i pomogą w nauce zdalnej!