W ostatnich dniach 9 – 11 marca 2020r. zakończyliśmy  czas Rekolekcji ze św. Franciszkiem. 

 W tym roku zgłębialiśmy i poszerzaliśmy wiedzę z zakresu ochrony naszej planety, wsłuchując się w słowa Dekalogu św. Franciszka oraz obecnego papieża, który mówi: 

 „ Nie szanujemy już przyrody, jako daru wspólnego; postrzegamy ją natomiast jako wartość prywatną. Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymywać – przeciwnie panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory”. 

Był to bardzo owocny czas, do którego przygotowywaliśmy się już kilka tygodni wcześniej, zbierając w kasach I-III materiały do recyklingu i projektując kaplice – kościoły dla św. Franciszka. Uczniowie okazali się bardzo kreatywni  w swych pomysłach i konstrukcjach.  Projektowali i opisywali swoje plany, z jakich materiałów – „Eko-śmieci” mogą być wykonane. Następnie wybrany przez klasę projekt,  realizowali na lekcjach religii jeszcze przed rekolekcjami, które w tym roku poprowadził dla nas ks. Mikołaj Jędrzejewski przy wsparciu siostry Estery ze Zgromadzenia  Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa. 

Na początek sprawdziliśmy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii na sali gimnastycznej podczas turnieju, by zdobyć miano „Bożego Ekologa”. Spotkaliśmy się z leśnikiem P. M. Rompa, który przybliżył nam zaniedbania i zagrożenia  istniejące w lasach, którego autorami są nieodpowiedzialni ludzie. Wzięliśmy udział w nabożeństwie, modląc się o nawrócenie ekologiczne na całym świecie. Każdego dnia utrwalaliśmy na chwałę Pana Boga pieśni i wiersze, podczas różnych animacji ruchowych. Siostra Estera opowiedziała nam o talentach, które otrzymaliśmy od  Boga i potrzebie dziękczynienia za nie naszemu Stwórcy oraz podzieliła się z nami pięknym świadectwem życia i swego powołania.  

W ostatnim, zaś dniu sprawdzaliśmy, czy dobrze zapamiętaliśmy „ekologiczny dekalog” w/g św. Franciszka, przygotowując kolorowe plakaty ilustrujące jego treść. Dodatkowo – jako, że jesteśmy nie tylko zdolni, ale mamy i dobre serca, z racji trwającego tygodnia misyjnego rozpoczęliśmy w tym roku Akcję pomocy dla społeczności Burundi – przygotowując w każdej z klas, piękne szaty graficzne dla puszek do zbiórki na ten właśnie cel. Na zakończenie podziękowaliśmy Panu Bogu i naszym przewodnikom duchowym ks. Mikołajowi i s. Esterze za wygłoszone rekolekcje i  wspólny czas, zaś Pani dyrektor obdarowała wszystkich laureatów konkursu nagrodami i smakołykami.  

 Myślę, że św. Franciszek nie tylko uśmiecha się do Boga, ale podczas tych dni, uśmiechał się i do nas.

PONIŻEJ ZDJĘCIA Z PRZYGOTOWAŃ DO REKOLEKCJI:

PONIŻEJ ZDJĘCIA Z REKOLEKCJI:

 /Z pozdrowieniami i podziękowaniem dla wszystkich uczniów i wychowawców za zaangażowanie  – M. Cyperska/