Profilaktyka znajdująca swoje zastosowanie u dzieci w wieku przedszkolnym polega głównie na wczesnej identyfikacji ewentualnych zaburzeń czy opóźnień w rozwoju. To głównie przesiewowe badania logopedyczne umożliwiające wyodrębnienie dzieci z tak zwanej grupy ryzyka zaburzeń mowy. Dokonywana w czasie wstępnej diagnozy ocena stanu mowy dzieci daje możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju oraz podjęcia odpowiednich działań. Warto jednak poznać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe, które można wprowadzać w domu jako ciekawy element zabawowy. Systematyczne bowiem stosowanie tych ćwiczeń prowadzi do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego oddychania i połykania. Przyczynia się też do powstania prawidłowych wzorców artykulacyjnych głosek i zapobiega powstawaniu wad wymowy.

W ramach tygodnia profilaktycznego we wszystkich klasach „0” odbyły się zajęcia gimnastyki narządów mowy.

Poniżej przedstawiam zdjęcia dzieci demonstrujących różne ćwiczenia usprawniające narządy mowne, w tym język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, a także oddech.

/Nad. Monika Szymańska-Spręga/