Uczeń klasy VI c Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Robert Bronk uzyskał II miejsce i tytuł laureata XIV Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Bóbr to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z 24 zadań. Za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje punkty ujemne.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas III, 12 uczniów z klas IV-VI oraz 7 uczniów z klas VII-VIII. Dla uczniów naszej szkoły jest to już 14-ty udział w tym konkursie – uczestniczymy w tym konkursie od początku jego istnienia. Z roku na rok nasi uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki. Robert Bronk jest już czwartym laureatem tego konkursu z naszej szkoły. Koordynatorem tego konkursu w naszej placówce jest Ireneusz Płotka.

Serdecznie dziękujemy Firmie Komputerowej „Ecomp” Pana Marcina Skrzypkowskiego za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Ireneusz Płotka