W czasie ferii zimowych uczniowie klas I-III mieli możliwość poznać i doświadczyć jak udziela się pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie uczestniczyli, a zarazem świetnie się bawili w czasie gier i zabaw ruchowych. To były zajęcia integracyjne dzieci z różnych klas. Prowadziła je p. Halina Treder.

/Nad. H. Treder/