Dobre wiadomości dla uczniów szkół podstawowych z Sierakowic!

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia HORYZONT, idąc za pomysłem samej młodzieży, wystąpiło w jej imieniu w konkursie na grant z programu „Równać szanse” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności z Warszawy. Niedawno ogłoszono wyniki i okazało się, że jedną z czterech instytucji w województwie pomorskim, które otrzymały dofinansowanie jest właśnie TPU „Horyzont”.

Młodzież nazwała swój projekt „MKO – Młodzieżowy Komitet Organizacyjny”. Jego ideą jest samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinno-edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka w 2020 roku – wydarzenia otwartego dla całej lokalnej społeczności Sierakowic. Komitet stanowić będą reprezentanci Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych nr 1 im. Floriana Ceynowy i nr.2 im. Józefa Piłsudskiego z Sierakowic. Młodzież ma działać samodzielnie, kreatywnie, ma nawiązać współpracę z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji kultury a także lokalnego biznesu i pozyskać ich jako partnerów w swoim projekcie. Rola dorosłych w całej akcji ma ograniczać się jedynie do spraw formalnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu postawieniu sprawy, to uczestnicy stają się podmiotem projektu, sami uczą się decyzyjności, współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów, pozyskiwania partnerów jak i wychodzenia ze swoją działalnością poza mury szkoły.

Kwota jaką udało się pozyskać to 8 500,00 zł, ale MKO będzie starał się ją powiększyć poprzez wsparcie ze strony partnerów.

Działania ruszą już od stycznia, zaś uczestnicy będą o ich przebiegu na bieżąco informować na stworzonym przez siebie kanale w serwisie Facebook oraz poprzez parnterów.

Trzymamy kciuki, aby młodzi odnieśli sukces – organizacyjny i osobisty zarazem!