Tradycyjnie jak co roku  nowi  uczniowie z klas I zostali uroczyście przyjęci w poczet Świetliczaków.  Aby zasłużyć na to miano musieli wykazać się umiejętnościami w szeregu prób i zadań: spostrzegawczości, uśmiechu, znajomości zasad zachowania, porządku, wiedzy o szkole i zabaw ruchowych. Na zakończenie złożyli przyrzeczenie Świetliczaków, o którym – mamy nadzieję – będą pamiętać  i sumiennie przestrzegać. Na pamiątkę spotkania wszystkie dzieci otrzymały także książki i słodkości.

/Nad. A.Baran, E. Bojanowska/