WÓJT GMINY SIERAKOWICE, W IMIENIU KTÓREGO NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA DZIAŁA PANI AGATA TARASIUK – DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FLORIANA CEYNOWY W SIERAKOWICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: „ZAKUP JACHTU KLASY OMEGA NR POL 271, PRZYCZEPY Z ŁOŻAMI ORAZ POKROWCA NA JACHT”

  1. Zaproszenie z dnia 13 listopada 2019 roku
  2. Oferta – załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 13 listopada 2019 roku
  3. Umowa sprzedaży – załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 13 listopada 2019 roku
  4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 3 do zaproszenia z dnia 13 listopada 2019 roku