Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Plastycznym „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który jest obchodzony corocznie 3 grudnia.
Głównym celem konkursu jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych, kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród dzieci, pobudzenie u dzieci wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz
możliwość zaprezentowania uczestnikom konkursu swoich umiejętności. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III, IV-VI, VII-VIII gminy Sierakowice.

Temat konkursu: „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”:
– praca konkursowa powinna być wykonana w formie plakatu lub rysunku prezentującego spędzanie czasu z niepełnosprawnym kolegą lub koleżanką,
– prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej (nie będą przyjmowane techniki przestrzenne).

Prace należy złożyć w terminie do 29 listopada 2019r. O terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy pod koniec listopada. Wszystkie dzieciaczki serdecznie zapraszamy do udziału, nagrody czekają.

Nad. Natalia Frymus

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ