Dyrekcja oraz nauczyciele SP1 zapraszają serdecznie Rodziców i Opiekunów naszych uczniów na spotkanie, które odbędzie się w nadchodzący czwartek 19 września. Będziemy na Państwa oczekiwać wg następującego harmonogramu:

  • klasy 0 – 1 oraz 4 – 5 – godz. 17:00,
  • klasy 2, 6 i 7 – godz. 17:30,
  • klasy 3 i 8 – godz. 18:00.

Prosimy o obecność z uwagi na ważne sprawy organizacyjne i formalne.