Takie Rzeczypospolite będąjakie ich młodzieży chowanie”stos książek
J. Zamoyski

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Uczniowie, Rodzice, Samorządowcy, Pracownicy Oświaty,

po wakacjach wracamy do zadań, które wyznacza nam nowy rok szkolny 2019/2020. Dotyczy to nauczycieli, uczniów, ich rodziców, organizatorów edukacji, każdego jednak w inny sposób. Czynimy nowe postanowienia, towarzyszy nam nadzieja.

Chcemy jeszcze lepiej i jeszcze mądrzej korzystać z czasu nauki i wychowania.  Warto dostrzec, że jest on  wyjątkowo cenny i niepowtarzalny. Spożytkujmy go jak najlepiej i jak najmądrzej, dokładając wszelkich starań, by nie marnować szans.

Jestem przekonana, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu Państwa: Dyrektorów i Nauczycieli, Rodziców i Samorządowców oraz Pracowników Oświaty, przy życzliwym wsparciu osób, którym bliskie są sprawy edukacji, będziemy efektywnie tworzyć optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Również nasze zaangażowanie w wychowanie jest gwarancją, że w przyszłości dzisiejsi uczniowie będą mądrymi i wspaniałymi ludźmi, dobrymi Polakami, właściwie przygotowanymi do funkcjonowania we współczesnym świecie i wypełniania różnych ról społecznych, ludźmi, którzy będą kreować losy i kształt naszej Ojczyzny oraz budować jej pomyślność z entuzjazmem, ale i z rozwagą.

Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie,

życzę Wam, abyście w nowym roku szkolnym poszerzyli wiedzę przedmiotową,  rozwinęli zainteresowania i pasje oraz lepiej poznali siebie i otaczający świat. Pragnę, aby w szkole każdy czuł się bardzo dobrze i znalazł przyjaciół, zarówno wśród rówieśników, jak i dorosłych, którzy otoczą Was szczerą troską oraz życzliwością. Ufam, że pokonacie wszelkie trudności, i przeżyjecie wiele radości z osiąganych sukcesów. Pamiętajcie, że zawsze blisko są Wasi Nauczyciele.

Wierzę w Wasz sukces!

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Samorządowcy, Pracownicy Oświaty,

w wyjątkowy sposób uczestniczycie Państwo w życiu młodych ludzi. Życzę Państwu zadowolenia i satysfakcji z pracy oraz niegasnącego zapału. Państwa profesjonalizm, zaangażowanie, optymizm i życzliwość pozwolą zapewnić uczniom dobre i przyjazne środowisko do nauki i rozwoju.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

życzę Państwu dumy i satysfakcji związanych z osiągnięciami dzieci i podopiecznych. W dużej mierze to Państwo tworzycie warunki i dobry klimat szkoły. Owocna współpraca z nauczycielami i dyrektorami szkół niech przyniesie jak najlepsze efekty edukacyjne.


Z wyrazami szacunku
Małgorzata Bielang
p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty