Plan rekolekcji

PONIEDZIAŁEK, 25 marca 2019

Klasy I – III
KOORDYNATOR MARZENA CYPERSKA
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU I piętro
9.15 – Animacja muzyczna (schola, koordynator)
9.25 – Spotkanie ze strażakiem OSP Sierakowice
10.30 – Przerwa śniadaniowa
10.45 – 11.30 –  Przygotowanie Drogi Krzyżowej – koordynator oraz Droga Krzyżowa – Ks. Maciej
11.30 – Przerwa
11.40 – 12.25 – Konferencja /film Gaszenie pokus – Ks. Andrzej
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

Klasy  IV – VI 
Koordynator Gabriela Pioch
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU II piętro (przy świetlicy kl.1-3)
9.15 – Animacja muzyczna (schola, koordynator)
9.25 – Spotkanie ze strażakiem OSP Sierakowice
10.30 – Przerwa śniadaniowa
10.45 – 11.30 – Konferencja/film Gaszenie pokus –  Ks. Andrzej
11.30 – Przerwa
11.40 – Przygotowanie Drogi Krzyżowej ( koordynator )
11.50 – Droga Krzyżowa z rekwizytami – Ks. Maciej
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

Klasy  VII – VIII
Koordynator Janina Mielewczyk
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach – wychowawcy oraz rozdanie wejściówek (koordyna-tor)
ZAJĘCIA NA HOLU (przy sali 48-54)
9.15 – Przywitanie (piosenka, koordynator)
9.25 – 10.30 –  Wywiad, pokaz strażacki – Komendant OSP
10.30 – Przerwa
10.45 – Animacja muzyczna
10.55 -11.30 – Konferencja Gaszenie pokus – o. Benedykt
11.30 – Przerwa
11.40 – Wprowadzenie do Drogi Krzyżowej – Diakon Marek
11.50 – 11.25 – Droga Krzyżowa z rekwizytami
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

WTOREK, 26 marca 2019

Klasy I – III
KOORDYNATOR MARZENA CYPERSKA
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU I piętro
9.10 – Animacja muzyczna ( schola, koordynator)
9.15 – Mam możliwości (nauka tańca zumby) – Milena Wenta 
10.30 – Przerwa śniadaniowa
10.45 – 11.30 –  Konferencja – Rozwijanie swoich pasji… – Diakon Marek
11.30 – Przerwa
11.40 – Animacja muzyczna
11.50 – 12.25 – Kalambury – koordynator (schola, koordynator)
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

Klasy  IV – VI
KOORDYNATOR GABRIELA PIOCH
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ
9.10 – Animacja muzyczna ( schola, koordynator)
9.15 – 10.30 –  Mam Możliwości – turniej klasowy – koordynator ze wspólnoty, Ks. Andrzej
10.30 – Przerwa śniadaniowa
ZAJĘCIA NA HOLU (przy świetlicy kl.1-3)
10.45 – 11.30 – Spotkanie z DKMS – Jak można uratować życie – Artur Grzenia, Ks. Andrzej
11.30 – Przerwa
11.40 – Przygotowanie do spowiedzi – Diakon Marek
11.50 – 12.25 – Modlitwa, spowiedź i adoracja 
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

Klasy  VII – VIII
KOORDYNATOR JANINA MIELEWCZYK 
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU (PRZY SALI 48-54)
9.10 – Animacja muzyczna ( schola, koordynator)
9.15 – 10.30 –  Spotkanie z DKMS – Jak można uratować życie – Artur Grzenia, Diakon Marek
10.30 – Przerwa śniadaniowa
ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ
10.45 – 11.10 – Mam Możliwości – turniej klasowy (koordynator, o. Benedykt)
ZAJĘCIA NA HOLU (PRZY SALI 48-54)
11.10 – Konferencja – Jak ratować łaskę uświęcającą ( o. Benedykt )
11.30 – Przerwa
11.40 – Konferencja o spowiedzi – o. Benedykt
11.50 – 12.25 – Spowiedź i adoracja 
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – koordynator

Środa, 27 marca 2019

Klasy  I – III
KOORDYNATOR MARZENA CYPERSKA
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU I piętro
9.15 – Animacja muzyczna ( schola, koordynator)
9.25 – Konferencja – Ratowanie duszy i zapalanie innych – Diakon Marek
10.30 – Przerwa śniadaniowa
10.45 – 11.30 –  Przygotowanie Drogi Krzyżowej – koordynator oraz Droga Krzyżowa – Ks. Maciej
11.30 – Przerwa
11.40 – 11.15 – Mam możliwości – turniej klasowy – Diakon Marek, koordynator, wychowaw-cy 
11.15 – Przejście do kościoła
11.30 – 12.25 – Msza św. z homilią 
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – powrót do szkoły.

Klasy  IV – VI
KOORDYNATOR GABRIELA PIOCH
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach
ZAJĘCIA NA HOLU (przy świetlicy kl.1-3)
9.15 – Animacja muzyczna ( schola, koordynator)
9.25 – Konferencja / film – Ratowanie duszy i zapalanie innych – o. Benedykt
10.30 – Przerwa śniadaniowa
10.45 – 11.15 – Wywiad i pokaz pierwszej pomocy – Maciej Bigus
11.15 – Przejście do kościoła
11.30 – 12.25 – Msza św. z homilią 
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – powrót do szkoły.

Klasy  VII – VIII
KOORDYNATOR JANINA MIELEWCZYK
9.00 – Sprawdzenie obecności w klasach – rozdanie wejściówek (koordynator)
ZAJĘCIA NA HOLU (PRZY SALI 48-54)
9.10 – Przywitanie (piosenka, koordynator)
9.20 – 10.30 –  Wywiad, pokaz pierwszej pomocy – Maciej Bigus
10.30 – Przerwa
10.45 – 11.15 – Konferencja Ratowanie duszy i zapalanie innych – o. Benedykt
11.15 – Przejście do kościoła
11.30 – 12.25 – Msza św. z homilią 
12.25 – Zakończenie i ogłoszenia – powrót do szkoły.

Rekolekcje dla oddziałów przedszkolnych

Oddziały przedszkolne rozpoczynają zajęcia wg ustalonego planu na dany dzień

29.03.2019 r. (Piątek) 

KOORDYNATOR MARZENA CYPERSKA

Odziały przedszkolne – grupy 1, 2
godz. 9:00 – 10:00  – Spotkanie z księdzem diakonem (hol zerówek)
godz. 10:10    –  śniadanie

Odziały przedszkolne – grupy 3, 4
godz. 9:40    –  śniadanie
godz. 10:10 – 11:10  – Spotkanie z księdzem diakonem (hol zerówek)

Po spotkaniu rekolekcyjnym grupy rozchodzą się do swoich sal, gdzie prowadzone są dalsze zajęcia z wychowawcami.
Dowozy w tym dniu – bez zmian.