W ramach projektu Rok dla Niepodległej, którego głównym celem jest radosne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Uczniowie i nauczyciele SP 1 w Sierakowicach podjęli szereg comiesięcznych działań, dzięki którym podopieczni mieli okazję m.in. na poznanie historii powstania państwa polskiego, utrwalenie oraz zrozumienie znaczenia symboli narodowych, poznanie historii Święta Niepodległości Polski oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu. Działania te miały na celu również kształtowanie postaw patriotycznych,  tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego, propagowanie uroczystego obchodzenia uroczystości szkolnych i państwowych wśród dzieci, budzenie szacunku dla Polski, Polaków i ich bohaterskich czynów.  

W bieżącym miesiącu przypadała 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, dlatego zaplanowaliśmy z tej okazji m.in. odtańczenie Poloneza przez całą społeczność szkolną. Udział w nim wzięło 831 osób- uczniów, nauczycieli i rodziców.