Dnia 27 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, odbył się gminny etap konkursu logopedycznego. W bieżącym roku szkolnym hasłem przewodnim stały się „Wierszyki logopedyczne”. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział osiem szkół z terenu gminy Sierakowice, tj.: SP Jelonko, SP Puzdrowo, SP Mojusz, SP Łyśniewo, SP nr 1 w Sierakowicach, SP nr 2 z  Sierakowic, SP w Gowidlinie oraz SP w Kamienicy Królewskiej. Do etapu gminnego należało dostarczyć pracę plastyczną do wybranego tekstu wiersza. Liczyła się pomysłowość, dobór odpowiednich technik plastycznych, estetyka pracy oraz zgodność ilustracji z treścią tekstu. Wymogi regulaminu spełniło 15 osób z  klas I – III, korzystających w bieżącym roku szkolnym z terapii logopedycznej. Podczas etapu gminnego dzieci zmagały się z własnymi słabościami. Pokonując tremę, starały się pilnować odpowiednie głoski w ciągu mownym podczas recytacji wybranego wierszyka logopedycznego. Zgodnie z przyjętym kryterium, uczniowie mieli za zadanie wykazać się znajomością treści wiersza, pilnowaniem ćwiczonych głosek oraz odpowiednią dykcją. Członkowie komisji oceniali również umiejętność autoprezentacji i wrażenie estetyczne. Czas przeznaczony na wypowiedź jednego ucznia nie mógł przekraczać 5 minut. Celem konkursu była popularyzacja ćwiczeń logopedycznych, utrwalanie wywołanych na zajęciach głosek, kształcenie pamięci słuchowej oraz nauka poprzez zabawę ortofoniczną.  Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Wybór nie był łatwy, gdyż poziom uczestników na podium był bardzo wyrównany.

Lista laureatów konkursu przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Paulina Wenta, uczennica kl. III (SP w Kamienicy Królewskiej),

II miejsce zajęły: Marta Kostuch z kl. IId (SP nr 1 w Sierakowicach) i Aleksandra Rompa, uczennica kl. Ia (SP Gowidlino),

III miejsce: Weronika Sikora z kl. II (SP Mojusz) oraz Filip Ruszkowski, uczeń kl. III (SP Łyśniewo).

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Ciepliński (SP Puzdrowo), Wiktoria Wenta (SP Jelonko), Tomasz Ortmann (SP nr 1 w Sierakowicach), Celina Bulczak (SP nr 2 w Sierakowicach) oraz Anna Miotk (SP w Kamienicy Królewskiej).

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie p. dyrektor Joanna Ryłko wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. Dziękujemy logopedom i rodzicom za zaangażowanie w terapię logopedyczną oraz poświęcony dzieciom czas.

Organizator konkursu:                                                                             Koordynator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach                                    Monika Szymańska – Spręga